Villkor vid fotografering

“Datum, tid, paket enligt önskemål bestäms mellan kund och fotograf innan fotograferingen.
1-2 veckor efter fotograferingen skickas ett album med lätt redigerade, utvalda bilder till kund, där kund får välja ut sina favoriter, antal efter vad som är överenskommet sedan innan. När kund valt ut sina favoriter dröjer det 1-2 veckor innan slutgiltiga bilderna levereras.
Det går inte att ändra paket efter att fotograferingen är klar, men självklart går det bra att köpa till bilder i efterhand.”

—Fotografering

“Bilderna får inte redigeras utan fotografens tillstånd. Detta innebär bland annat beskärning, filter, ljusinställningar. Beskärning för publicering på sociala medier är ok. Bilderna får endast användas för privat bruk. Bilderna får inte säljas vidare, publiceras i tävlingar eller publiceras i marknadsförande syften varken för eget eller annat företag utan fotografens godkännande.”

—Bilder och användning

“Vid all publicering i sociala medier ska fotografen uppges.
Alla bilder skyddas av upphovsrätten.

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i marknadsförande syfte, så som t.ex.
-publicering på hemsida
-publicering på facebook, instagram
Annat ska godkännas av kund.”

—Cred, byline